16 februari, 8 juni en 2 november 2023

Een technische werkgroep adviseert het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden(externe link) over het al dan niet doorvoeren van een wijziging aan de Aquo-standaard. Er zijn drie technische werkgroepen (TW): de TW Metingen, de TW Aquo en de TW SIKB0101.

De technische werkgroepen komen 3x per jaar bij elkaar; tweemaal voor het beoordelen van wijzigingsvoorstellen en eenmaal informatief.

Programma eerstvolgende bijeenkomst
nader te bepalen

De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Meer informatie?
Kijk op Technische werkgroepen - AQUO(externe link).

Deelnemen?  
Wilt u deelnemen aan een technische werkgroep? Voor de TW Aquo kunt u contact opnemen met servicedesk@ihw.nl. Voor de TW Metingen en TW SIKB0101 kunt u contact opnemen met info@sikb.nl.