TW Metingen: 8 juni en 2 november 2023
TW Aquo: 2 november 2023

Een technische werkgroep adviseert het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden(externe link) over het al dan niet doorvoeren van een wijziging aan de Aquo-standaard. Er zijn twee technische werkgroepen (TW): de TW Metingen en de TW Aquo.

De technische werkgroepen komen 3x per jaar bij elkaar; tweemaal voor het beoordelen van wijzigingsvoorstellen en eenmaal informatief.

Op 8 juni komt alléén de TW Metingen bij elkaar. Voor de TW Aquo zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend.

Programma
De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Meer informatie?
Kijk op Technische werkgroepen - AQUO(externe link).

Deelnemen?  
Wilt u deelnemen aan een technische werkgroep? Neem contact op met servicedesk@ihw.nl.