3 november 2022
09:00 - 12:30 uur
Online

De technische werkgroepen zijn opgericht om het CCvD-D(externe link) te adviseren over het al dan niet doorvoeren van wijzigingen. Er zijn drie technische werkgroepen (TW):

  • technische werkgroep Metingen – specifiek gericht op het Informatiemodel Metingen (gezamenlijke werkgroep met SIKB);
  • technische werkgroep Aquo – alle overige Aquo informatiemodellen;
  • technische werkgroep SIKB0101. 

Het doel van een technische werkgroep is om de implementatie van de standaard te bevorderen in softwarepakketten, die gebruikt worden in het waterbeheer. Ook zorgt de technische werkgroep er altijd voor om technisch consensus te bereiken over een wijziging. Zij beoordelen dus alle technische aspecten van de wijzigingen en stellen vast op welke manier de wijziging het best doorgevoerd kan worden in het model, zodat het ook goed in de softwarepakketten te implementeren is.

Doelgroep:

  • Softwareleveranciers (zoals: projectleiders, productmanagers, architecten);
  • Regievoerders informatievoorziening vanuit de verschillende overheden die opdrachten verlenen aan softwareleveranciers (zoals: servicemanagers, applicatiemanagers, productmanagers, functioneel beheerders).

Verantwoordelijkheden van de technische werkgroep:

  • adviseren van het IHW en het Centraal College van Deskundigen over de wijzigingsverzoeken;
  • adviseren over te gebruiken technische formaten;
  • testen van de pre-Aquo-producten in pilots;
  • adviseren van het IHW op allerlei onderdelen die drempelverlagend werken om de standaard ingebed te krijgen.

Het karakter van de TW's op 3 november 2022 is adviserend. We beginnen met de technische werkgroepen Aquo en SIKB0101. Halverwege de ochtend gaan we verder met de technische werkgroep Metingen.De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Deelnemen?  
Wilt u deelnemen aan een technische werkgroep?  Voor de TW Aquo kunt u contact opnemen met servicedesk@ihw.nl. Voor de TW Metingen en TW SIKB0101 kunt u contact opnemen met info@sikb.nl.