4 juni 2020 (09:00 - 12:30 uur) 
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd
Donderdag 4 juni van 09:00 tot 12:30 uur  

Locatie

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Doelgroep

  1. Softwareleveranciers (zoals: projectleiders, productmanagers, architecten).
  2. Regievoerders informatievoorziening vanuit de verschillende overheden die opdrachten verlenen aan softwareleveranciers (zoals: servicemanagers, applicatiemanagers, productmanagers, functioneel beheerders).

Onderwerp
De wijzigingsvoorstellen hiervoor zijn tijdig ingediend.

We beginnen met de technische werkgroepen Aquo en SIKB0101. Halverwege de ochtend gaan we verder met de technische werkgroep Metingen. 

Er zijn drie technische werkgroepen:

  • technische werkgroep Metingen – specifiek gericht op het Informatiemodel Metingen (gezamenlijke werkgroep met SIKB)
  • technische werkgroep Aquo – alle overige Aquo informatiemodellen 
  • technische werkgroep SIKB0101 

Het doel van de technische werkgroep is de implementatie te bevorderen van de Aquo-standaard in door waterbeheerders gebruikte softwarepakketten. Concreet betekent dit dat de technische werkgroep consensus bereikt over een wijziging. De werkgroepleden beoordelen alle technische aspecten van wijzigingen. Dus, hoe wijzigingen het beste doorgevoerd kunnen worden in het model, zodat ze ook in softwarepakketten goed te implementeren zijn.

De verantwoordelijkheden van de technische werkgroep:

  • adviseren van het IHW en het Centraal College van Deskundigen over de wijzigingsverzoeken;
  • adviseren over te gebruiken technische formaten;
  • testen van de pre-Aquo-producten in pilots;
  • adviseren van het IHW op allerlei onderdelen die drempelverlagend werken om de standaard ingebed te krijgen.

Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan een technische werkgroep?  
Voor de TW Aquo kunt u contact opnemen met servicedesk@ihw.nl. 
Voor de TW Metingen en TW SIKB0101 kunt u contact opnemen met info@sikb.nl.