26 september 2019 (09:00 - 17:00 uur) 
Congrescentrum 1931 in Den Bosch

Onderwerp
+31 Even Nederland bellen......, dat is het thema voor het SIKB jaarcongres 2019. Onder leiding van SIKB-bestuurslid Jeroen Haan, tegen die tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt op 26 september over de kennis en kunde van het Nederlandse bodem- en ondergrondbeheer en de archeologie, in (inter)nationaal verband, gediscussieerd. Wat kan men elders in de wereld van onze aanpak leren, en wat kunnen wij van elders leren?

Aanmelden
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van SIKB.