Het Aquo-team van het Informatiehuis Water werkt al enige tijd intensief samen met het programma Datastromen van het Waterschapshuis. Als beheerder van de Aquo-standaard vinden wij het belangrijk te weten wat de impact van de standaard is voor de diverse programma’s.

Zo ook voor het programma Datastromen. Samenwerken begint met elkaar begrijpen en willen helpen. Als je niet begrijpt wat de ander drijft, dan lukt het niet je eigen punt over te brengen. Wij kunnen wel roepen dat de Aquo-standaard verplicht is, maar daarmee creëer je niet automatisch draagvlak. Het is belangrijk dat de standaard ook goed toepasbaar is voor de gebruikers. Door de samenwerking met het programma Datastromen kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de Aquo-standaard aansluit bij de behoeften uit de praktijk. Het resultaat van deze vruchtbare samenwerking is dat de gegevens van de waterschappen nu soepel via de Centrale Distributielaag naar PDOK stromen. In februari hebben we dit gedemonstreerd in het i-Platform, waarin de informatiemanagers van alle eenentwintig waterschappen vertegenwoordigd zijn.