Forum Standaardisatie heeft aan de Stichting RIONED het predicaat “uitstekend beheer” toegekend voor het beheer van de GWSW-standaard.

Het predicaat is een erkenning dat een standaardisatieorganisatie het beheer van een standaard goed en transparant heeft geregeld. Dit betekent dat nieuwe versies van de GWSW-standaard (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) zonder externe review zullen worden opgenomen als open standaard. Als Informatiehuis Water (IHW) werken we binnen het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) nauw samen met St. RIONED en SIKB. Nu hebben we alle drie het predicaat 'Uitstekend Beheer': SIKB voor de SIKB0101-standaard, het IHW voor de Aquo-standaard en St. RIONED dus voor de GWSW-standaard. 

Het CCvD-D wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bestaat verder uit leden van gebruikersorganisaties, zoals waterbeheerders, gemeenten en provincies, laboratoria, adviesbureaus en softwareontwikkelaars. Periodiek stelt het CCvD-D de ingediende wijzigingsvoorstellen op de standaarden vast. Met elkaar borgen we zo dat data-uitwisseling voor iedereen mogelijk is.

Naast het predicaat "uitstekend Beheer" heeft het Forum Standaardisatie versie 1.5.1 van het GWSW erkend als verplichte open standaard. Het complete nieuwsbericht kunt u lezen op de website van St. RIONED. Wij feliciteren de collega's van St. RIONED van harte met het behalen van deze prachtige resultaten!