Binnen het Informatiehuis Water (IHW) bundelen we informatie over water. Dit doen we voor diverse landelijke en Europese rapportages. Het gaat altijd om gegevens die de waterbeheerders aanleveren bij het IHW. Deze gegevens bewerken wij niet. Wij maken er enkel consistente landelijke overzichten van. Dit doen we voor de thema's waterveiligheid en waterkwaliteit. Voorbeelden van deze opendata producten zijn:

  • Kaarten waterkwaliteit
  • KRW-factsheets
  • Landelijk veiligheidsbeeld
  • Meetgegevens Grondwater-kwaliteit

Let op: Voor iedereen die gegevens afneemt of aanlevert, is het IHW-databeleid van belang.