In de pilot Droogte en wateroverlast FAIR-Data onderzoeken we of het mogelijk is om binnen afzienbare tijd een landelijke datasamenwerking op te zetten. Hiervoor gebruiken we het Informatiescherm ARK-NZK als case.

Waarom deze pilot?

In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat data-uitwisseling in de watersector een impuls moet krijgen en dat de FAIR-principes het middel zijn om dit te bereiken. FAIR staat voor: vindbaar (Findable), toegankelijk (Accesible), begrijpelijk (Interoperable) en herbruikbaar (Reuseable). Als Informatiehuis Water hebben wij het verzoek gekregen om verkenningen hiernaar uit te voeren. In de pilot Droogte en wateroverlast FAIR-Data is het uitwisselen van gegevens voor het Informatiescherm ARK-NZK FAIR gemaakt. Daardoor kan op eenvoudige wijze en conform de Aquo-standaard informatie uitgewisseld worden. De ervaringen en lessen hieruit dienen als input voor de toekomstige landelijke Voorziening Droogte en Wateroverlast van het Deltaprogramma.


Community

Om elkaar binnen de watersector goed op weg te helpen met het toepassen van de FAIR-principes zijn we samen met het Waterschapshuis een FAIR-community gestart. Wilt u meer informatie over de community ontvangen of wilt u hieraan deelnemen? Neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.