In deze nieuwe versie, 3.5, zijn aanpassingen uit het Protocol Monitoring en Toestandsbepaling doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in Aquo-kit?

  • Een nieuwe functie waarmee de Aquo-domeintabellen die in de Aquo-kit worden toegepast, te raadplegen en te exporteren zijn;
  • Een gewijzigde manier van berekenen voor enkele chemische parameters;
  • Het toevoegen van de nieuwe biologische maatlatten (versie 2018) als normgroepen.

Het overzicht met alle wijzigingen vindt u samen met de nieuwe stappenplannen op de Aquo-kit-pagina op deze website. We wensen u succes met het werken in Aquo-kit 3.5! We stellen het op prijs als u uw ervaringen met ons wilt delen via servicedesk@ihw.nl.