Het Waterveiligheidsportaal (WVP) is uitgebreid met landelijke kaartbeelden en figuren, die een actueel beeld geven van de veiligheidssituatie van onze primaire waterkeringen. Deze gegevens zijn nu als open data beschikbaar. Hiermee is een belangrijke mijlpaal voor het WVP bereikt.