Het Waterveiligheidsportaal (WVP) is uitgebreid met landelijke kaartbeelden en figuren, die een actueel beeld geven van de veiligheidssituatie van onze primaire waterkeringen. Deze gegevens zijn nu als open data beschikbaar. Hiermee is een belangrijke mijlpaal voor het WVP bereikt.

De beoordelingsresultaten en gegevens uit het versterkingsprogramma vormen de basis voor de kaartbeelden en figuren. Deze landelijke beelden zijn het resultaat van een aantal reeds aanwezige gegevens in het WVP.

Vanaf 2017 ondersteunt het WVP de beoordeling en versterking van onze 3500 kilometer primaire keringen. De behoefte aan het beschikbaar stellen van gegevens vanuit het beoordelings- en versterkingsproces was vanaf de start één van de drijfveren voor de ontwikkeling van het WVP. Naast de gegevens in het WVP, zijn er ook via het Nationaal Georegister veel gegevens als open data beschikbaar. Dit gebeurt via standaard webservices (API’s): open, transparant en herleidbaar. Bovendien bieden deze services vele analyse- en visualisatiemogelijkheden voor de sector en daarbuiten.

Weergave met 6 deelkaartjes voor beoordeling dijktraject 34-2