De uitbreiding van het Waterveiligheidsportaal met de module 'Landelijk Veiligheidsbeeld’ en de oplevering van het ROR-portaal zijn in het oog springende resultaten die we in 2019 behaald hebben