De ontwikkeling van de semantische Aquo Wiki en de oplevering van Aquo-kit 3.6. 'Databeheer' zijn in het oog springende resultaten die we in 2020 behaald hebben.

Daarnaast is er samen met de waterbeheerders veel werk verzet in de informatiestromen voor de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, is het Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen geactualiseerd en zijn grondwatergegevens verzameld voor het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020. Uiteraard hebben we nog veel meer gedaan. Benieuwd wat allemaal? U leest het in ons jaarverslag.