Graag attenderen wij u op een interessant bericht op Waterforum. Hierin is te lezen dat er de afgelopen jaren minder normoverschrijdingen van pesticiden gemeten zijn in het oppervlaktewater.

Dat is nog eens goed nieuws! Mooi ook om te lezen dat er naar de Bestrijdingsmiddelenatlas en het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen verwezen wordt. Deze beide rapportages baseren zich op de gegevens die wij jaarlijks samen met de waterbeheerders verzamelen voor de Landelijke Enquête WaterkwaliteitDit geeft de mogelijkheden aan van deze landelijke en eenduidige – want conform de Aquo-standaard – dataset van oppervlaktewaterkwaliteit. Naar het bericht op Waterforum.