Gegevens uit de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) zijn nu ook te raadplegen met KRW-NUTrend. Deze nieuwe applicatie geeft een ruimtelijk beeld van onder andere de toestand en trends voor nutriënten in de waterlichamen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water.