Gegevens uit de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) zijn nu ook te raadplegen met KRW-NUTrend. Deze nieuwe applicatie geeft een ruimtelijk beeld van onder andere de toestand en trends voor nutriënten in de waterlichamen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water.

KRW-NUTrend haalt de data voor stikstof, fosfor en opgelost anorganische stikstof uit het Waterkwaliteitsportaal. Dit zijn de gegevens die de Nederlandse waterbeheerders jaarlijks aanleveren bij het Informatiehuis Water in het kader van de LEW. Een mooi voorbeeld van eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken! KRW-NUTrend is ontwikkeld door Deltares in opdracht van het ministerie van I&W. Bezoek de website van Deltares voor meer informatie.