Per 6 juli 2021 is de Aquo-standaard weer bijgewerkt. Dit kan consequenties hebben als u gegevens uitwisselt in de watersector. Controleer daarom wat de update van de Aquo-standaard voor u betekent!

De goedgekeurde wijzigingen van de update 2021-06 hebben we doorgevoerd in de standaard en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op de Aquo-wiki. In deze update zijn vooral diverse wijzigingen doorgevoerd in de Aquo-domeintabellen, Aquo-begrippen en de Aquo-richtlijnen. Het overzicht met alle wijzigingen, met uitzondering van de modelwijzigingen op IM Metingen, vindt u op Aquo-sharepoint onder Updateronde 2021-06. De wijzigingen op het model van IM Metingen kunt u vinden op de website van het SIKB. Alle wijzigingen zijn vanaf 6 juli 2021 van kracht. Het overzicht met de belangrijkste wijzigingen vindt u in het Versiedocument Aquo-update 2021-06.

Wat is de Aquo-standaard? 
De Aquo-standaard is de uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Als gebruiker helpt u de standaard actueel te houden door het indienen van wijzigingsvoorstellen. De goedgekeurde wijzigingsvoorstellen voeren we door in de jaarlijkse Aquo-update. Wisselt u gegevens uit binnen de watersector, dan heeft u met Aquo te maken.