Om de waterbeheerders te ondersteunen bij hun werkzaamheden voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) hebben we begin april een digitaal vraaguurtje georganiseerd.

Door het delen van kennis en ervaring helpen we elkaar om de gegevensleveringen voor de LEW tijdig en succesvol af te ronden. In dit vragenuurtje ging het specifiek over het aanleveren van de chemische meetgegevens voor de LEW 2021. Mooi dat we op deze manier direct al een aantal oplossingen hebben kunnen tonen. En dankzij de feedback van waterbeheerders is het LEW-Stappenplan nog beter geworden. Kortom, een leerzame sessie voor zowel de waterbeheerders als het Informatiehuis Water! De deelnemers hebben aangegeven ook behoefte te hebben aan een vragenuurtje voor biologische LEW-gegevens. Dit vraaguurtje is inmiddels gepland en vindt plaats op 25 mei a.s.