Het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020 is beschikbaar! Hiermee is er nu een uniform landelijk beeld van de grondwaterkwaliteit in Nederland. Het rapport is met bijlagen te downloaden vanaf het Waterkwaliteitsportaal.

Het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020 is opgesteld door KWR in opdracht van het provinciaal Platform Meetnetbeheerders. Het rapport geeft een analyse van een dataset die door de provincies is samengesteld. Vanuit het Informatiehuis Water (IHW) hebben we de provincies geholpen met het bijeen brengen en uniformeren van de meetgegevens hiervoor. De set met meetgegevens is ook toegevoegd aan de IHW-database grondwaterkwaliteit en eveneens beschikbaar via het Waterkwaliteitsportaal.

Door het rapport en de database grondwaterkwaliteit is het beeld voor de grondwaterkwaliteit nu dus eenvoudig en voor heel Nederland in te zien. Op H2Owaternetwerk kunt u een begeleidend artikel bij het rapport lezen.

KWR gaat ook nog een interactieve webkaart leveren waarop de verzamelde meetgegevens getoond kunnen worden. Op het Waterkwaliteitsportaal plaatsen wij dan vervolgens een link naar de webkaart. Zodra deze faciliteit beschikbaar is, maken we dit bekend via onze website en nieuwsbrief.