Eind oktober hebben we samen met diverse waterbeheerders getest hoe het actualiseren van het monitoringprogramma voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) verloopt.

Werkt Aquo-kit nog naar wens voor deze actie? Is het Stappenplan duidelijk genoeg?... Stap voor stap hebben we samen met de deelnemers in een online sessie kritisch hiernaar gekeken. De actieve bijdrage van de deelnemers heeft tal van verbeterpunten opgeleverd, waarvoor veel dank! Benieuwd om welke punten het precies gaat? U vindt ze in dit document. Als Informatiehuis Water werken we er hard aan om de verbeterpunten op te lossen voor de aankomende actualisatieronde van het KRW-monitoringprogramma in december 2021.

Grafiek bevindingen KRW-monitoringprogramma

KRW-informatiestromen 

Het actualiseren van het KRW-monitoringprogramma is één van de jaarlijkse informatiestromen voor de Kaderrichtlijn.
De KRW-monitoringprogramma's vormen de basis voor het toetsen en beoordelen van de toestand van de KRW-waterlichamen: de KRW-toestandsbepaling. In het Spoorboekje Kaderrichtlijn Water zijn alle KRW-informatiestromen inclusief planning en procedure opgenomen. U vindt het Spoorboekje op onze website.