12 september 2022
13:30 - 15:30 uur
Online

Heeft u in uw werk te maken met het uitwisselen van informatie over water?  Dan heeft u te maken met de Aquo-standaard: de uniforme taal voor uitwisseling van gegevens binnen de watersector!  
Aquo staat op de lijst met 'pas toe of leg uit’-standaarden van het Forum voor Standaardisatie en is daarmee vanuit het ministerie verplicht gesteld. Wellicht kunt u uw weg binnen Aquo goed vinden, maar het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan meer uitleg. Voor die laatste categorie mensen organiseren we deze introductie op de Aquo-standaard.

Tijdens de introductie gaan we in op de vraag wat Aquo is, hoe u het kunt gebruiken en waarom het er is. We geven in detail uitleg over de volgende onderwerpen:

  • hoe is de Aquo-standaard opgebouwd en waar staat deze voor;
  • hoe kunt u zien welke informatie moet worden uitgewisseld volgens Aquo (lezen van schematisatie);
  • waarom de relaties in schematisaties zijn vastgelegd;
  • waar u de definities van termen kunt vinden;
  • waar de domeintabellen staan en waarom die er zijn;
  • wat de spelregels zijn voor het indienen van een wijzigingsvoorstel op de Aquo-standaard;
  • en hoe de wijzigingsprocedure verloopt.

Doelgroep:
Waterbeheerders die inhoudelijk betrokken zijn. Dus niet specifiek voor de mensen die bij de ICT-kant van de uitwisseling betrokken zijn. Het doel is dat de standaard leeft voor u en u de verbindende kracht van Aquo in de watersector begrijpt.

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan deze introductie op Aquo? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl o.v.v. Introductie Aquo-standaard en de door u gewenste datum van deelname.