19 september 2023
09:15 - 11:00 uur
online

Aquo-kit is een webapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit toetsen waterbeheerders diverse keren per jaar hun fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Aquo-kit wordt vooral gebruikt voor de Kaderrichtlijn Water-rapportages en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit.

Voor wie?
Deze introductie is bedoeld voor iedereen die (meer) kennis wil maken met Aquo-kit, zowel gebruikers als toekomstige gebruikers.

Programma
We bekijken de hele toolkit voor het toetsen en beoordelen van waterkwaliteitsgegevens. Samen met u doorlopen we alle modules: importeren, toetsen en beoordelen. Daarnaast ontvangt u van ons tips en handige links.

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan de introductie Aquo-kit? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl.