14 februari 2023 & 19 september 2023
09:15 - 11:00 uur
Online

In deze sessie laten wij u zien wat u met Aquo-kit kunt doen en wat u er aan heeft. Kortom we maken u wegwijs in deze toolkit voor het toetsen en beoordelen van waterkwaliteitsgegevens. En samen met u doorlopen we alle modules: importeren, toetsen en beoordelen. Daarnaast ontvangt u tips en handige links van ons.

Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit toetsen waterbeheerders diverse keren per jaar hun fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Aquo-kit wordt vooral gebruikt voor de Kaderrichtlijn Water-rapportages en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit. 

Doelgroep:
Gebruikers en toekomstige gebruikers van de Aquo-kit.

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan de introductie Aquo-kit? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl.