13 september 2022
09:15 - 11:00 uur
Online

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit toetsen waterbeheerders diverse keren per jaar hun fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. De Aquo-kit wordt vooral gebruikt voor de Kaderrichtlijn Water-rapportages en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit. 

Tijdens deze introductie lopen we alle modules (importeren, toetsen en beoordelen) in Aquo-kit met u door.

Doelgroep:
Gebruikers en toekomstige gebruikers van de Aquo-kit.

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan de introductie Aquo-kit? Meld u dan voor 1 september 2022 aan via servicedesk@ihw.nl.