Het speelveld rond waterveiligheid is sterk in ontwikkeling. Per 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht. Daarbij staat de overstromingskans centraal en niet meer de overschrijdingskans. Dit betekent dat de beoordeling van primaire waterkeringen op een andere manier plaatsvindt. Daarvoor is een nieuw beoordelingsinstrumentarium: het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) ontwikkeld. Ook het versterkingsprogramma Hoogwater Bescherming (HWBP) is daarop afgestemd. Dijken op orde, data op orde!