Visrijke sloot

Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de informatiestromen waterkwaliteit. Voor de informatiestroom Kaderrichtlijn Water maken we jaarlijks een zogeheten Spoorboekje, waarin de planning van de uit te wisselen gegevens is opgenomen. Ook verzorgen wij de jaarlijkse Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Het Informatiehuis Water informeert waterbeheerders wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij zorgen tevens dat de benodigde systemen daarvoor beschikbaar zijn.