Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de gegevensstromen uit het spoorboekje. Dat wil zeggen dat het Informatiehuis Water in de meeste gevallen waterbeheerders instrueert wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij zorgen tevens dat de instrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

Uit het KRW-werkprogramma en overige waterkwaliteitsrapportages halen we de momenten waarop waterbeheerders informatie moeten aanleveren. Om de kwaliteit te waarborgen is een goede planning noodzakelijk. We maken daarom het Spoorboekje Waterkwaliteit-KRW. Hierin staat voor elke gegevensstroom beschreven wie welke watergegevens moet aanleveren en volgens welke procedure. Naast de specifiek voor KRW en SGBP benodigde gegevens, besteden we in het Spoorboekje Waterkwaliteit ook aandacht aan enkele andere waterkwaliteitsgegevensstromen. Jaarlijks werken we het programma uit voor het daaropvolgende jaar en passen we het aan op lopende (beleids)ontwikkelingen.