Binnen het Informatiehuis Water (IHW) bundelen we informatie over water. Dit doen we voor diverse landelijke en Europese rapportages. Het gaat altijd om gegevens die de waterbeheerders aanleveren bij het IHW. Deze gegevens bewerken wij niet. Wij maken er enkel consistente landelijke overzichten van. Dit doen we voor de thema's waterveiligheid en waterkwaliteit. Voorbeelden van deze opendata producten zijn:

  • Kaarten waterkwaliteit
  • KRW-factsheets
  • Landelijk veiligheidsbeeld
  • Meetgegevens Grondwater-kwaliteit

Daarnaast hebben we als IHW de ambitie om een rol te spelen bij het leveren van waterinformatie aan het Digitale StelselOmgevingswet(DSO). Hiervoor hebben we een analyse van de informatiebehoefte en de praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen uitgevoerd. Meer weten hierover? Klik dan onderstaande link 'Informatieproducten voor de Omgevingswet'.

Let op: Voor iedereen die gegevens afneemt of aanlevert, is het IHW-databeleid van belang.