Het informatiehuis water heeft de ambitie om een rol te spelen bij het leveren van waterinformatie aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
Om gevoel te krijgen bij de opgave om waterinformatie te leveren aan het DSO heeft IHW, in opdracht van de waterschappen en RWS in 2018 de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen uitgevoerd. Het doel van deze praktijkproef is tweeledig:

  • laten zien dat de keten van bronhouder tot en met de viewer van het DSO werkt;
  • lessons learned vastleggen.

De Praktijkproef is nu afgerond. In opdracht van het directeurenoverleg IHW verkennen we de komende maanden de mogelijkheden voor een vervolg. De Praktijkproef is een opstap naar de Informatiestroom Waterpeilen. Meer weten over deze informatiestroom? Klik dan onderstaande link 'Informatiestroom Waterpeilen'. 

In 2017 hebben we een informatieanalyse uitgevoerd naar de informatie die vanuit het waterdomein nodig is voor de Omgevingswet, de informatiebehoefte betreft waterveiligheid, oppervlaktewater, grondwater, rioolsysteem en klimaatbestendigheid. Begin 2018 is een voorstel voor het realiseren van de informatieproducten Rioolsysteem, Grondwatersysteem (kwantiteit) en Oppervlaktewatersysteem (kwantiteit) opgeleverd. Klik voor meer informatie op de onderstaande link 'Waterinformatie voor de Omgevingswet'.