Binnen het Informatiehuis Water bundelen we informatie over water. Hiervan maken we overzichtelijke informatieproducten. Dit doen we voor diverse landelijke en Europese rapportages. Het gaat altijd om gegevens die de waterbeheerders aanleveren bij het Informatiehuis Water.

Deze gegevens bewerken wij niet. Wij maken er enkel consistente en overzichtelijke  informatieproducten van op landelijk niveau. Dit doen we voor de thema's waterveiligheid en waterkwaliteit. Voorbeelden van deze opendata producten zijn:

  • Kaarten waterkwaliteit
  • KRW-factsheets
  • Landelijk veiligheidsbeeld
  • Meetgegevens Grondwater-kwaliteit.

Daarnaast hebben we als Informatiehuis Water de ambitie om een rol te spelen bij het leveren van waterinformatie aan het Digitale StelselOmgevingswet (DSO). Hiervoor hebben we een analyse van de informatiebehoefte en de praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen uitgevoerd. Meer weten hierover? Klik dan onderstaande link 'Informatieproducten voor de Omgevingswet'.