Eind 2021 loopt het huidige samenwerkingsprogramma Informatiehuis Water (IHW) af.