Eind 2021 loopt het huidige samenwerkingsprogramma Informatiehuis Water (IHW) af.

Onze drie samenwerkingspartners hebben het voornemen om het programma IHW voort te zetten tot en met 2028 inmiddels bekrachtigd. In opdracht van het directeurenoverleg IHW bereiden wij dit jaar de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor. De planning is om deze begin 2021 gereed te hebben.