Hoe we omgaan met informatie leggen we vast. Dit doen we in ons Informatiebeleid. Zo is het helder voor iedereen die met watergegevens te maken heeft, welke keuzes er zijn gemaakt en welke richtlijnen er zijn. Dat gaat over hoe je data inwint, maar ook hoe je ze beschikbaar stelt.

Met ons informatiebeleid haken we onder andere in op besluiten die elders al genomen zijn. Zoals het open databeleid dat het kabinet voorstaat of het protocol van het Bestuursakkoord Water.

Dit beleid is verwerkt in al onze diensten en producten.