Hoe we omgaan met informatie leggen we vast. Zo is het helder voor iedereen
die met watergegevens te maken heeft, welke keuzes er zijn gemaakt en welke
richtlijnen er zijn. Dat gaat over hoe je data inwint, maar ook hoe je ze
beschikbaar stelt.

Met ons informatiebeleid haken we onder andere in op besluiten die elders al
genomen zijn. Zoals het open databeleid dat het kabinet voorstaat of het
protocol van het Bestuursakkoord Water.

Dit beleid is verwerkt in al onze diensten en producten.