De IHW-netwerkestafette is volbracht. Met ruim 200 deelnemers -  3 online dagen, een online bestuurlijke sessie, een mooie slotdag in het provinciehuis Utrecht en veel aanknopingspunten om verder over in gesprek te gaan - mogen we terugkijken op een heel geslaagd evenement! Het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers, de workshopleiders en de bestuurders en de gastvrijheid van de provincie Utrecht maakten de IHW-netwerkestafette tot een succes. Allen hartelijk dank daarvoor! 

Impressiefoto van de IHW-netwerkestafette

Verspreid over vijf dagen waren er veertien workshops, een bestuurlijke sessie en meerdere netwerksessies. De IHW-netwerkestafette ging op 29 november 2021 online van start met de plenaire opening en een aantal workshops. De volgende etappes met online workshops waren op 16 december en 24 januari 2022. Op 10 februari was er de online sessie "Waterinformatie voor u als bestuurder". Op 21 april hebben we de IHW-netwerkestafette samen met ons bestuur en alle deelnemers afgesloten. Het was een mooie finish in de prachtige Statenzaal van de provincie Utrecht. 

Meer weten over de IHW-netwerkestafette? Hieronder vindt u de links naar het parcours en de presentaties.

Parcours IHW-netwerkestafette