11 januari van 11:15 - 12:00 uur

door Hans Eikelenboom, Bas van de Pas, Wies Ettema & Sander Dijkers, provincie Noord-Holland

Welk advies wilt u een wethouder of gedeputeerde geven over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen? 

In Nederland worden de komende decennia veel woningen en bedrijfspanden gebouwd. Steeds vaker gebeurt dit in gebieden met een overstromingsrisico. Hierdoor neemt de kans op forse schade, maatschappelijk ontwrichting en slachtoffers toe in deze gebieden.

Met nieuwe en actuele data kunnen we vooraf veel beter dan in het verleden de mogelijke gevolgen aangeven. En we kunnen ook gebruik maken van toekomstscenario’s, waarin de verwachte zeespiegelstijging is meegenomen. Hiermee kunnen dus de toekomstige risico’s afgewogen worden. Maar nemen we deze inzichten mee in onze dagelijkse praktijk of weegt het korte termijn economisch belang zwaarder?

In deze workshop gaan we met elkaar aan een casus werken. Op basis van data, kaarten en expert judgement geven we aan het eind van de workshop een advies aan de wethouder economie, de gedeputeerde ruimtelijke ordening en de voorzitter van de veiligheidsregio, hoe om te gaan met de beoogde nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

In het advies gaan we in op welke wijze in de ruimtelijke inrichting schade voorkomen kan worden en/of waterkeringen een strengere norm moeten krijgen en/of het gebied opnieuw ingericht moet worden voor een optimale evacuatie. En hebben we aandacht voor de (vrij) beschikbaar informatie, data en kaartmateriaal, die worden gebruikt voor de onderbouwing.