19 januari van 10:00 - 10:45

door Jeroen Overbeek, Informatiehuis Water

Hoe kunt u bijdragen aan de toegankelijkheid van waterkwaliteitsgegevens?

Kunnen we waterkwaliteitsgegevens toegankelijker maken en breder toepassen in Nederland? Daar gaan we het in deze workshop over hebben.
De waterkwaliteit wordt in Nederland continu gemonitord. De waterschappen en Rijkswaterstaat doen dit voor het oppervlaktewater en de provincies voor het grondwater. Eens in de 6 jaar rapporteren zij, conform de Kaderrichtlijn Water, hierover aan de EU. Het gaat hierbij niet alleen om de toestand, maar ook om de kwaliteitsdoelen en de maatregelen die daarvoor zijn opgesteld. Al deze gegevens worden verzameld in een waterkwaliteitsregister, als onderdeel van het Waterkwaliteitsportaal. In potentie een goudmijn… Doorontwikkeling van dit register tot een volwaardige sectorregistratie waterkwaliteitsgegevens biedt vele mogelijkheden. Een mooi perspectief, maar hoe komen we daar? Wat is een sectorregistratie waterkwaliteitsgegevens precies? Welke kansen biedt een landelijk gestandaardiseerde en ontsloten sectorregistratie? En welke toepassingsdomeinen zien we?  We zijn benieuwd naar uw input en gaan hierover graag met u in gesprek.