11 januari van 16:00 - 16:45 uur

door Bas de Jong, Rijkswaterstaat; Koos Boersma & John Maaskant, Informatiehuis Water

Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van standaarden bij een informatievoorziening droogte?

Droogte is een urgent maatschappelijk probleem. Vanuit het programma Slim Water Management (SWM) is een pilot gestart voor het ontwikkelen van regionale informatieschermen, waarmee op basis van actuele droogte-informatie sturing gegeven kan worden. In deze workshop zoomen we in op de samenwerking en resultaten van de pilot Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal. Daarnaast gaan we graag met u het gesprek aan hoe standaarden als FAIR, ontologie droogte, Digitale Delta Api (pre-Aquo) en Centrale Distributielaag kunnen helpen bij de ontwikkeling van een landelijke informatievoorziening droogte.