19 januari van 16:00 - 16:45 uur

door Diederik van der Molen, ministerie van I&W - DG Water & Bodem

Welke ontwikkelingen uit de EU raken uw werk?

De Europese Kaderrichtlijn Water vereist dat lidstaten rapporteren over de toestand van oppervlakte- en grondwater. Lidstaten kunnen daarbij keuzes maken. Bovendien spant de ene lidstaat zich meer in dan de ander. Zo ontstaat er een gebied waar feiten en framing door elkaar lopen. Hoe stelt Nederland zich hierin op? Welke ontwikkelingen zijn er in de komende tijd te verwachten? In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek.