13 januari van 15:00 - 15:45 uur

door Maarten van 't Zelfde,  Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden & Hinne Reitsma, Informatiehuis Water

Alles wat u wilt weten over de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) en meer...


Wat gebeurt er precies met de LEW-gegevens? Hoe verloopt het aanleveringsproces? En misschien nog belangrijker, wat kunnen we er mee? Daar gaan we het in deze workshop over hebben.

Elk jaar leveren de waterschappen en Rijkswaterstaat een enorme hoeveelheid gegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater aan in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit.  Het Informatiehuis Water verzamelt al deze gegevens in het Waterkwaliteitsportaal en stelt ze beschikbaar voor diverse rapportages, waaronder de Bestrijdingsmiddelenatlas. Waardevolle informatie dus. Dat heb je niet zo maar beschikbaar. Daarvoor zijn een gedegen informatiestroom en goede samenwerking nodig. In deze workshop leiden wij u rond in de LEW-informatiestroom, zoomen we in op het belang van validaties, laten we zien wat er met uw gegevens gebeurt. En natuurlijk horen we ook graag wat uw wensen en verwachtingen zijn.