19 januari van 15:00 - 15:45 uur

door Arjan Meijer & Gabor Verputten, Het Waterschapshuis

Hoe kunt u de informatieveiligheid van uw geautomatiseerde keringen, systemen of installaties vergroten?

Sluizen, gemalen en rioolwaterzuiveringen zijn essentieel als het gaat om de waterveiligheid in Nederland. Maar hoe staat het met de veiligheid in onze digitale omgevingen?
In deze workshop bieden we deel één van een serie van drie (Classificeren, Maatregelen toekennen en Verbeteren) aan. We laten aan de hand van een quickscan zien hoe op eenvoudige wijze assets van de waterschappen geclassificeerd kunnen worden. Onder assets verstaan we hier sluizen, gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties enzovoort. Ons doel is om te helpen de weerbaarheid van de procesautomatisering bij waterbeheerders te verhogen, te borgen en aantoonbaar te maken. Hierover gaan we graag met uw in gesprek.