21 januari van 15:30 - 16.30 uur

Toost u mee op de toekomst?

Dit is alweer de laatste sessie van de IHWeek. Hierin reflecteren we op de discussies en vergaarde inzichten tijdens de IHWeek. Het bestuur bezegelt de verlenging van het IHW door de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Hierop heffen we het glas met elkaar en is er gelegenheid om na te praten.