21 januari van 09:00 - 09.45 uur

door Henk Koster, SIKB

Wat kan samenwerken u opleveren?

Stichting Rioned, SIKB en het Informatiehuis Water werken al jaren samen op het gebied van datastandaarden. We ontwikkelen en beheren standaarden voor de uitwisseling van digitale data in de domeinen Bodem, Water, Archeologie en Stedelijk Water. En we bevorderen met elkaar het gebruik van deze standaarden. Centrale vragen in deze presentatie zijn: hoe werken we samen en hoe zorgen we voor meerwaarde in de samenwerking?