13 januari van 16:00 - 16.45 uur

door Eric Harthoorn, Ministerie van I&W - DG Water en Bodem

De datakoers raakt uw werk, maar hoe?

In dit webinar, neemt het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat u mee in de Datakoers (datastrategie) die het DG heeft opgesteld.

In de Datakoers is de meerjarige data-ambitie van het DG beschreven en worden de kansen op gebied van data en -technologie genoemd om de beleidsopgaven in haar domein te helpen realiseren. Het DG wil dit doen samen met partijen en stakeholders uit de sectoren water en bodem. Daarom nodigt het DG haar partners uit om de data-ambitie te omarmen en met eigen initiatieven en data-projecten hierop aan te sluiten, en samen te werken op gebied van data en -technologie. Tevens wordt de Data Agenda, het vervolg op de Datakoers, besproken waarin concrete activiteiten zijn benoemd waar het DG mee gaat starten in 2021.