Wij zijn uit de startblokken …!

Maandag 29 november losten Toine Poppelaars, voorzitter Bestuur Informatiehuis Water (IHW), en Erik Kraaij, programmamanager IHW, het virtuele startschot voor de IHW-netwerkestafette.

Na de flitsende start volgenden drie boeiende sessies:

  • Inzicht in het Achterland
  • Aquo verbindt (inter)nationaal
  • Monitoring voor de KRW na 2027 – verwaarden inzichten en nieuwe technieken.

De presentaties van deze eerste estafettedag (nog eens) bekijken? U vindt ze samen met de Mentimeter-resultaten op onze website.

Op donderdag 16 december 2021 is de volgende etappe van de IHW-netwerkestafette. We starten dan om 13.30 uur met de sessie Slim data delen. Daarna volgt om 15.30 uur de sessie Smeerolie voor ons mooie werk: data en datastandaarden. In 2022 gaat de estafette verder op 24 januari en 10 februari. U kunt nog steeds deelnemen. Bekijk het programma en meld u aan!