Er is een nieuw portaal beschikbaar: het maatregelenportaal voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, in het kort het ROR-portaal. Vanaf nu kunnen de waterbeheerders van Nederland informatie over maatregelen tegen overstromingsrisico’s beheren in dit portaal. En het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kan hiermee op uniforme wijze rapporteren over de voortgang van die maatregelen.