Er is een nieuw portaal beschikbaar: het maatregelenportaal voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, in het kort het ROR-portaal. Vanaf nu kunnen de waterbeheerders van Nederland informatie over maatregelen tegen overstromingsrisico’s beheren in dit portaal. En het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kan hiermee op uniforme wijze rapporteren over de voortgang van die maatregelen.

Naast maatregelen in de preventie sfeer, zoals waterkeren, worden ook maatregelen vanuit de ruimtelijke ordening en de calamiteitenbeheersing verzameld in het ROR-portaal. Hiermee sluit het informatieproces dat de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s volgt aan op de systematiek van meerlaagsveiligheid uit de Waterwet. De bijeen gebrachte informatie in het ROR-portaal wordt gerapporteerd aan de Europese Commissie. Dit gebeurt via de Overstromingsrisicobeheerplannen.

Afbeelding van de homepagina van het ROR-portaal