Wij gaan het Waterkwaliteitsportaal (WKP) herbouwen. Dit is nodig om aan de rapportage-eisen voor SBGP 2022-2027 (Stroomgebiedbeheerplannen) te kunnen voldoen.

Door verouderde techniek is het huidige WKP steeds lastiger te beheren en te onderhouden. Dit vraagt om actie. Daarom heeft het directeurenoverleg IHW ons de opdracht gegeven voor de herbouw van het WKP. De komende maanden werken we aan het aanbestedingsdocument. Hiervoor gaan we input ophalen bij waterbeheerders. De start van de feitelijke herbouw is eind 2019 voorzien. Via onze nieuwsbrieven brengen wij u periodiek op de hoogte over de voortgang van het project. Tijdens de herbouw blijft de winkel (het huidige WKP) gewoon open.