Sinds begin 2020 is het een drukte van belang in de informatiestromen. Naast de jaarlijkse activiteiten zijn er dit voorjaar extra informatie-uitvragen voor de onderbouwing van de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen.

Dit betekent dat er zowel door de waterbeheerders als het Informatiehuis Water (IHW) veel werk verzet is en nog verzet moeten worden, zoals:

  • Het afronden van de aanlevering van informatie over de KRW-waterlichamen
  • Het actualiseren van de KRW-monitoringprogramma's
  • Het actualiseren van de KRW-doelen voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
  • Het bijwerken van de voortgang van de KRW-maatregelen
  • Het aanleveren van gegevens voor de vervroegde uitvraag Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) t.b.v. de Nitraatrapportage
  • Het aanleveren van gegevens voor de reguliere LEW 2020 
  • Het bijwerken van de voortgang van de maatregelen voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s
  • Het uitvoeren van de KRW-toestandsbepaling voor grondwater
  • Het uitvoeren van de KRW-toestandsbepaling voor oppervlaktewater. 

Bij elke informatie-uitvraag zijn er contactmomenten tussen de servicedesk van het IHW en waterbeheerders. Denk aan vragen en opmerkingen over de inhoud van het verzoek, het format, de kwaliteit en tijdigheid van geleverde informatie...   Door het grote aantal informatie-uitvragen heeft onze servicedesk in januari en februari van dit jaar ruim twee keer zoveel meldingen ontvangen dan in dezelfde periode vorig jaar. We verwachten dat de komende maanden eenzelfde beeld zullen geven, aangezien er nog steeds informatie-uitvragen lopen. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om zo snel mogelijk op alle vragen te reageren.