Sinds begin 2020 is het een drukte van belang in de informatiestromen. Naast de jaarlijkse activiteiten zijn er dit voorjaar extra informatie-uitvragen voor de onderbouwing van de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen.