De gegevens die zijn ingewonnen met de Landelijke Enquête Waterkwaliteit 2020 staan nu online!

U vindt ze op het Waterkwaliteitsportaal. Elk jaar inventariseert het Informatiehuis Water met de Landelijke Enquête Waterkwaliteit de waterkwaliteitsmetingen van de oppervlaktewaterbeheerders.Deze gegevens worden voor: