9 oktober 2019 (09:30 - 16:00 uur) 
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd
Woensdag 9 oktober 2019 van 09.30 tot 16.00 uur

Doelgroep 
KRW- en LEW-coördinatoren & gebruikers Aquo-kit / Waterkwaliteitsportaal 

Locatie 
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Onderwerp
Tijdens dit overleg informeren wij u over wat er voor de Informatiestromen Waterkwaliteit, zowel voor de Kaderrichtlijn Water (SGBP3!) als voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, komend jaar staat te gebeuren. En we praten u bij over de ontwikkelingen binnen Aquo-kit en het Waterkwaliteitsportaal. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om uw ervaringen / wensen met ons te delen.

Begin september maken we het definitieve programma bekend.

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 23 september 2019 aanmelden voor dit gebruikersoverleg via servicedesk@ihw.nl
Om het aantal deelnemers overzichtelijk te houden vragen wij u om maximaal twee deelnemers per organisatie aan te melden.