Rondom het Droogteportaal zijn veel ontwikkelingen aan de gang. In 2022 heeft het Informatiehuis Water het beheer van het Droogteportaal overgenomen van de Projectgroep Droogte Zandgronden. Daarnaast bieden steeds meer bronhouders meetreeksen aan ter verwerking in het portaal. Naast de tijdreeksen met grondwaterstanden en stijghoogten neemt ook aantal bodemvocht- en afvoermeetpunten toe. Daarmee wordt het portaal hydrologisch gezien completer.

Nu en in de nabije toekomst willen wij jou als gebruiker optimaal bedienen met begrijpelijke en bruikbare informatie over de meteorologische en hydrologische droogte in Nederland op basis van veldmetingen.

Voor wie?

Dit Gebruikersoverleg is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van het Droogteportaal (bronhouders en gebruikers) of daar interesse in heeft.

Doel

Het doel van het Gebruikersoverleg Droogteportaal is om jouw ervaring te horen met het gebruik van het Droogteportaal: Wat kun je ermee, wat doe je ermee en wat vind je van bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie? Zo kunnen wij optimaal blijven aansluiten op jouw informatiebehoefte.

Programma

In dit eerste Gebruikersoverleg Droogteportaal geven wij een toelichting bij het tot stand komen van het portaal, welke informatie er nu in wordt getoond en waar we nu staan. We presenteren de laatste functionele verbeteringen en bespreken de embedding van de online grondwaterinformatie in ons portaal in de online droogtemonitor van RWS/LCW(externe link).

Dit najaar bekijken wij of en wanneer we met de suggesties uit dit eerste Gebruikersoverleg aan de slag kunnen.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het eerste Gebruikersoverleg Droogteportaal? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl.