Tijdens de overleggen in mei hebben de Aquo-expertgroepen (EG's) zich kritisch uitgelaten over een aantal wijzigingsvoorstellen.
 

De EG's oordeelden dat deze wijzigingsvoorstellen onvoldoende onderbouwd waren en hebben ons als Informatiehuis Water de opdracht gegeven om ze beter uit te werken. Niet leuk op zich, maar wel prachtig om vast te stellen hoe serieus de expertgroepen hun rol - wijzigingsvoorstellen beoordelen op inhoud -vervullen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de Aquo-standaard duidelijk, correct en beheersbaar blijft. Leden van de expertgroepen, hartelijk dank daarvoor!