Tijdens de overleggen in mei hebben de Aquo-expertgroepen (EG's) zich kritisch uitgelaten over een aantal wijzigingsvoorstellen.