Medio december was een Maleisische delegatie te gast bij TNO in Nederland. Op uitnodiging van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben wij als Informatiehuis Water (IHW) voor hen een presentatie verzorgd.

Janco van Gelderen, procesleider grondwater bij het IHW, legde de delegatie uit hoe het Kaderrichtlijn Water-proces voor de grondwater in Nederland is georganiseerd. Ook liet hij zien hoe het IHW de waterbeheerders ondersteunt in dit proces met de Aquo-standaard en met informatiesystemen, zoals Aquo-kit en het Waterkwaliteitsportaal.