De toestandsbepaling voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) blijkt elk jaar weer een enorme klus te zijn voor waterbeheerders en, door alle vragen hierover, ook voor ons. Dat kan wellicht beter.

Daarom hebben wij de oppervlaktewaterbeheerders gevraagd hun ervaringen tijdens KRW-toestandsbepaling met ons te delen. Enkele in het oog springende punten hieruit zijn:

  • veel waardering voor de reactiesnelheid van het Informatiehuis Water;
  • de stappenplannen en de werksessies werden als nuttig ervaren;
  • blij met de nieuwe validatiefunctionaliteit in Aquo-kit;
  • aanpassingen aan de Maatlatten en TWN-lijst tijdens de toetsperiode werden als zeer storend ervaren;
  • performance van systemen was soms niet optimaal.

Wij hechten veel waarde aan uw feedback. Hartelijk dank daarvoor! We gaan nu inventariseren welke punten we kunnen oppakken. Dit bespreken we vervolgens in het Gebruikersoverleg Informatiestroom Oppervlaktewaterkwaliteit. Dit overleg vindt komend najaar plaats. De deelnemers kunnen binnenkort de uitnodiging hiervoor tegemoet zien.